Europas Blues Senter

Europas Blues Senter

Europas Blues Senter ble etablert i 1998 og er et dokumentasjons og kompetansesenter for blues i Europa.

Europas Blues Senter

Europas Blues Senter ble etablert i 1998 og er et dokumentasjons og kompetansesenter for blues i Europa. EBS ble opprettet som en stiftelse, og stifterne var Notodden Blues Festival, Notodden kommune og Notodden Utvikling AS. Stiftelsens formål, i samarbeid med Notodden Blues Festival, å markedsføre Bluesbyen Notodden, fremme interessen for blues nasjonalt og internasjonalt og styrke Notoddenregionens attraktivitet som reisemål. Stiftelsen bidrar også til drift av Europas Bluesbibliotek i Notodden Bok & Blueshus som en del av folkebibliotekenes samlinger.