Norsk Bergverksmuseum og Sølvgruvene

Bli med på togtur til Kongens gruve og en spennende omvisning 342 meter under overflaten og 2300 meter inn i fjellet.

Sølvgruvene

Gruvetoget går 2300 meter inn i fjellet og 342 meter under jordens overflate til Kongens Gruve. Herfra går turen videre til fots innover i gruveganger med flere stopp, blant annet ved Kongens gruves hovedsjakt og den fantastiske Fahrkunsten (mannskapsheisen) fra 1881. Turen går gjennom en strosse som er et stort bergrom og den fyrsatte gruvegangen Christian 7.s stoll. Underveis forteller museets guider om utvinning av sølv og Kongsbergområdets spennende geologi, og om bergbrytingsteknikken fyrsetting og sosialhistorie i Kongsberg. Turen ender i ankomsthallen før vi reiser ut med toget. Turen innebærer vandring opp trapper tilsvarende fem etasjer (16 meter). Normalt varer turen i gruva ca. 1,5 timer.

I Kongens gruve kan barna være med på skattejakt, og på aktivitetsplassen utenfor sølvgruvene kan de prege sin egen mynt, vaske ut ekte sølv og lete etter mineraler. I området rundt gruvene er det både badeplass, grillplass, smie, mekanisk verksted, hestegjøpel, museumsbutikk og spisested.

Museet arrangerer også gruvesafari til Gottes Hülfe in der Noth gruve med omvisning. Denne turen tar ca. 3 timer, og her anbefales fjellstøvler eller gummistøvler. Museet har også gummistøvler til utlån.

Temperaturen i Sølvgruvene er ca. +6 grader, så det anbefales å ta på varme klær. Togturen frem og tilbake tar til sammen 25 min og innebærer en del støy. Bruk derfor utdelte ørepropper. Gruveanlegget er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede eller besøkende med svak fysikk. Anbefalt minstealder er 5 år.

Norsk Bergverksmuseum

Museet har sju permanente utstillinger: Sølvsamlingen, Norske mineraler og norske bergverk, Renessansebergverk, Sølvverksutstillingen, Skihistorisk utstilling, Industrihistorisk utstilling og Myntverksutstillingen. Alle utstillingene finner du på museet i Kongsberg sentrum. Museet har også skiftende utstillinger både på museet i sentrum og i Sakkerhusene. Her kan du bestille billetter til Omvisning i sølvgruvene, Gruvesafari og teaterforestilling "Hulenes hemmlighet".

Les mer på www.norsk-bergverksmuseum.no