Festivalstand

Festivalstand

Det er stor etterspørsel etter bodplass under Notodden Blues Festival. For å kunne gi festivalens gjester det beste tilbudet, både av mat- og salgsboder, trenger vi at du gir oss så mye informasjon som mulig i din søknad. Presenter så godt som mulig din bedrift i søknadsskjemaet med tekst og bilder, og legg gjerne med meny eller oversikt over varer med tenkt pris. 

Priser på boder i Storgata (festivalgata)
Kunst/håndverk: 3500,- eks moms per 3x3 m
Andre salgsvarer: 5000,- eks moms per 3x3
Matsalg: 7500,- eks moms per 3x3 m

Andre gater:
Kunst/håndverk: 2500,- eks moms per 3x3 m
Andre salgsvarer: 4000,- eks moms per 3x3
Matsalg: 6500,- eks moms per 3x3 m

Strøm:
Kunst/håndverk: 400,- eks moms
Andre salgsvarer 600,- eks moms
Matsalg: 1000,- eks moms 


Dere må stille med eget telt/vogn. Oppgi i infoteksten om dere kommer med telt eller vogn. 

Faktura sendes når søknaden godkjennes til registrert mottaker. 

Svar på søknader gis fortløpende. 

Søknadsfrist 1. juni 2019, 12.00. 

Meld på din bedrift her: Bodskjema