Telemarksgalleriet og industrimuseet Lysbuen

Midt i verdensarven ligger det flotte Telemarksgalleriet og industrimuseet Lysbuen.

TELEMARKSGALLERIET
Telemarksgalleriet viser utstillinger med nasjonal og internasjonal kunst. I det faste galleriet viser vi utstillinger med kunst fra egen samling. Kunstsamlingen inneholder kunst fra Norsk Hydros og Norsk Industriarbeidermuseums kunstsamlinger, samt Terje Bergstad samlingen. Hovedvekten ligger på bilder fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark, med kunstnere som Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen.

LYSBUEN INDUSTRIMUSEUM
Lysbuen Industrimuseum omhandler tidenes viktigste norske oppfinnelse; lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Kunstgjødselproduksjonen var avgjørende for å endre en vanskelig matsituasjon verden over, og forandret Norge fra et fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn. Industrihistorien er i dag en del av UNESCOs verdensarv.


Les mer på www.telemarksgalleriet.no