Norsk Industriarbeidermuseum

På Rjukan kan du få unike opplevelser som Norsk Industriarbeidermuseet på Vemork

Rjukanfossen gav grunnlaget for Vemork, verdens største kraftstasjon i 1911. Kraftstasjonen Vemork er omgjort til et museum, Norsk Industriarbeidermusuem, hvor man kan oppleve det fantastiske energieventyret som utspant seg på Rjukan. Fast utstilling om industristedet Rjukan, som gir deg en innføring i historien som ligger til grunn for at Rjukan nå er på UNESCOs verdensarvliste.

Kampen om tungtvannet
Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork er kanskje mest kjent for sin presentasjon av Rjukans krigshistorie. Vemork var åstedet for en av de viktigste sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig, da norske sabotører hindret tyskerne i å utvikle atomvåpen av tungtvannet som ble produsert her. Det er her filmene og serien " Kampen om Tungtvannet" stammer fra. “Helter i Telemark”, er en spennende utstilling med lokalt preg. Her dramatiseres de fire berømte sabotasjeaksjonene mot lokal tungtvannsproduksjon, men det legges også stor vekt på alle de andre lokale aksjonene under krigsårene på Rjukan.

På Norsk Industriarbeidermuseum finner du både café og suvenirsalg.


Les mer på www.visitvemork.no eller www.visittelemark.no/norsk-industriarbeidermuseum