Notodden Blues Festival søker festivalkoordinator i 100% stilling

Stiftelsen Notodden Blues Festival (NBF) søker etter en dyktig, inspirert og ryddig medarbeider med kompetanse innen økonomi og logistikk, samt god digital kunnskap.  Arbeidsoppgavene innebærer oppfølging av regnskap, økonomi og øvrig kontoradministrasjon.

Notodden Blues Festival er fyrtårnfestival for musikksjangeren blues i Norge. NBF er en internasjonal prisvinnende festival og allment kjent som «Europas beste bluesopplevelse». Festivalen arrangeres for 31. gang 2. – 5. august 2018 og er en av landets mest populære musikkfestivaler. 

Som festivalkoordinator har du følgende arbeidsoppgaver:
Være ”navet” på NBFs kontor, ta i mot post, telefoner, besøkende og behandling av faktura, samt organisere festivalkontoret før og under festivalen
Oppfølging av budsjett, regnskap og kontakt med regnskapsfører
Økonomirapportering til styret i samarbeid med daglig leder
Sluttgjøring av prosjektregnskap og rapporter i samarbeid med prosjektledere, samt utfakturering og økonomioppgjør 
Festivalkoordinator skal være kontaktpunkt og støttespiller for gruppeledere og medlemsforeningens leder
Forhandle innkjøp- og samarbeidsavtaler for festivalen
Være bindeledd mellom ulike interne og eksterne aktører, 
Oppfølging av overnatting, hotellbooking, og arrangementer for artister og gjester
Ansvar for invitasjoner til og oppfølging av NBFs arrangementer
Være delaktig i oppdatering av festivalens databaser, nettsider og sosiale medier
 
Fast stilling i 100%.

Vi ønsker oss en person med kultur- og arrangementsforståelse, gjerne med utdanning og/eller erfaring fra kulturlivet samt kompetanse innen økonomi og logistikk. Vi forutsetter at du liker musikken vår, men det er ingen betingelse at du er en blueskjenner. Du er en selvstendig, strukturert og engasjert person som trives med varierte arbeidsoppgaver. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Vi tilbyr en spennende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø med en uformell omgangstone og stor takhøyde. Lønn etter avtale. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidssted er Bok & Blueshuset på Notodden. 

Søknadsfrist 25. januar.

Skriftlig søknad med CV sendes til daglig leder Jostein Forsberg, jostein@bluesfest.no