Presse

Akkrediteringssøknader for Notodden Blues Festival vil bli mottatt og behandlet slik:

Individuelle akkrediteringssøkere

Forespørsel om gruppeskjema, akkreditering

Frist for innsending av søknad er en måned før festival. Konkret dato kommer ila våren. 

Man kan kun søke om èn akkreditering. Denne er personlig og kan ikke overdras.

Ønsker du å søke på vegne av flere vennligst benytt forespørsel om gruppeskjema. 

Vi vil ikke kunne gi personer under 18 år presseakkreditering til Notodden Blues Festival.