Presse

Skal du søke om presseakkreditering, se her.

Akkrediteringssøknader for Notodden Blues Festival vil bli mottatt og behandlet gjennom denne linken

Frist for innsending av søknad er nå endret og utgår 15.07.2017 

Man kan kun søke om èn akkreditering. Denne er personlig og kan ikke overdras.

Ønsker du å søke på vegne av flere vennligst benytt forespørsel om gruppeskjema. 
Vi vil ikke kunne gi personer under 18 år presseakkreditering til Notodden Blues Festival.

Se Akkrediteringssøknad her >