Norsk Kulturråd

Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kultur-departementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen.